C# String Fonksiyonlar

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda C# String Fonksiyonlar konusunu inceleyeceğiz ve örnekler vereceğiz. Hadi başlayalım.

* String Fonksiyonlar‘ın bazı metotları bir sınıf üzerinde çalışırken bazı metodları ise nesne üzerinde çalışır. 

* String Fonksiyonlar‘da parametreler “,” ile birbirlerinden ayrılırlar. 

String Fonksiyonlarımızın bazılarını sıralayalım ve her biri için küçük örnekler verelim. 

 1 – Concat Metodu :  Bu metodumuz string değerler arasında toplama işlemi yapar.

Örnek/ 

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "Yönetim";
 string b = "Bilişim";
 string c = "Sistemleri";
 string d = string.Concat(a, b, c);
 Console.WriteLine(d);
 }
 }

 

2- Compare Metodu: String Fonksiyonlarımızdan biri olan bu metod, string değerler arasında karşılaştırma yapar. 1, 0 , -1 değerleri ile sayısal sonuç verir. 1 ve -1 değerleri değerlerin farklı olduğunu, 0 ise aynı olduklarını belirtir. 1 değeri birinci parametrenin büyük, 0 değeri eşit ve -1 değeri ise ikinci parametrenin büyük olduğunu gösterir. 

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "byte";
 string b = "byteadam";
 int d = string.Compare(a, b);
 Console.WriteLine(d);
 }
 }

3- Lenght Motodu : Bu metod string nesneler üzerinde çalışır ve değişkenlerin(değerlerin) karakter uzunluğunu bulur.

Örnek/ 

 class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 
 string a = "byteadam";
 int b = a.Length;
 Console.WriteLine(b);
 }
 }

4- IndexOf Metodu : Bu metod string bir ifadenin içinde başka bir string ifadeyi aramak için kullanılır. Bulduğunda ise o ifadenin sırasını verir. İndexOf sadece bir parametre alır. Parametrenin tipi ya string ya da char olmak zorundadır. Geri dönüş tipi ise int’tir. 

Örnek/

 class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 
 string a = "byteadam";
 int b = a.IndexOf("ad");
 Console.WriteLine(b);
 
 }
 }

 

5 – LastIndexOf Metodu: IndexOf’un tersi olarak aramayı sondan yapmaya başlar. Kullanımı IndexOf ile aynıdır. ( int b = a.LastIndexOf )

6 – IndexOfAny Metodu: Bir string ifadenin içinde aranan kelimenin var olup olmadığını bulabilme işine yarar. Birden fazla kelime veya karakter bir dizi içine atılıp IndexOfAny Metodu ile o değerlerin varlığı araştırılabilir.

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "byte_adam_kerem_uzun";
 char[] dizi = { 'p', 't' };
 int b = a.IndexOfAny(dizi);
 Console.WriteLine(b);
 }
 }

7 – LastIndexOfAny Metodu: IndexOfAny ile aynı işi yapar ancak Last yazılması ile aramayı sondan başa doğru yapmaya başlar. ( int b = a.LastIndexOfAny )

8 – StartWhit Metodu: Bir String ifadenin belirtilen değer ile başlayıp başlamadığını bulmamıza yarayan metoddur. Başlıyor ise TRUE, başlamıyor ise FALSE değerini döndürür. 

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "byte_adam_kerem_uzun";
 bool b = a.StartsWith("byte");
 Console.WriteLine(b);
 }
 }

 

9 – EndsWhit Metodu: StartsWhit’in tersi olarak bir string ifade belirtilen değer ile bitip bitmediğini kontrol eder. ( bool b = a.EndsWhit(“byte“);

 

10 – Trim Metodu: Bu metod üzerinde işlem yaptığı ifadenin başındaki ve sonundaki boşlukları siler. Aynı zamanda başında veya sonundaki belirtiğimiz bir ifadeyide arayıp silebilir.

Örnek/ 

 class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "byte_adam_kerem_uzun";
 string b = a.Trim();
 Console.WriteLine(b);

 Console.WriteLine();

 string x = a.Trim('b');
 Console.WriteLine(x);

 Console.WriteLine()
 char[] dizi = { 'b', 'n' };
 string c = a.Trim(dizi);
 Console.WriteLine(c);
}
 }

 

11 – PadLeft Metodu : String bir ifadeye soldan dolgu yapar. Boşluk veya belirttiğimiz bir karakterle de dolguyu yapabiliriz.

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 /*300 Sayısına Soldan 10 tane boşluk ile dolgu yaptık */
 int b = 300;
 string sayı1 = b.ToString();
 string a = sayı1.PadLeft(10);
 Console.WriteLine(a);
 Console.WriteLine();
 /*1461 sayısına Soldan 10 Tane Nokta ile Dolgu yaptık*/
 int x = 1461;
 string sayı2 = x.ToString();
 Console.WriteLine(sayı2.PadLeft(10,'.'));
 }
 }

12 – PadRight Metodu: String bir ifadeye sağdan dolgu yapar. PadLeft ile aynı şekilde kullanılır.

 

13 – ToUpper : Harfleri büyük harf yapar.

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "byteadam";
 string b = a.ToUpper();
 Console.WriteLine(b);
 }
 }

 

14 – ToLower Metodu : Harfleri küçültür. ToUpper ile aynı şekilde kullanılır.

15 – Remove Metodu : Belirtilen sıradaki karakterden sonraki ifadeleri siler.

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "byteadam";
 string b = a.Remove(3);
 Console.WriteLine(b);
 }
 }

 

16 – Insert Metodu : Ekleme Metodudur. Belirtiğimiz sıraya yine belirtilen ifadeyi ekler. 

Örnek/

 

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
/*adam değerinin sıfırıncı sırasından itibaren byte ifadesini ekledik*/
 string a = "adam";
 string b = a.Insert(0,"byte");
 Console.WriteLine(b);
 }
 }

17 – Replace Metodu: String bir ifadenin içindeki bir ifadeyi bulup istediğimiz bir ifade ile değiştirir.

Kullanımı : string b = a.Replace(‘değiştirilecek ifade’, ‘yeni ifade’ );

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "byteadam";
 string b = a.Replace('a', 'e');
 Console.WriteLine(b);
 }
 }

18 – Substring Metodu : İfadenin belirtilen sıradan sonraki kısmı alır. 

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "byteadam";
 string b = a.Substring(3);
 Console.WriteLine(b);
 }
 }

19 – Split Metodu: Bu metod string bir ifadeyi belirli bir ayraca göre parçalara ayırır. Kendisini parametre olarak gelen bir stringin içindeki değeri belirli bir ayraca göre parçalayarak bir diziye ektarır.

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "www.byteadam.com";
 string [] dizi = a.Split('.');
 foreach (string i in dizi)
 {
 Console.WriteLine(i);
 }
 }

 

20 – Join Metodu : Birkaç string ifadeyi birleştirir ve birleştirirken kullanıcının belirlediği karakteri kullanarak birleştirme işlemi yapar. Bir sınıfa aittir.

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 { 
 /* Önce split ile ifadeyi parçalayalım*/
 string deg = "www.byteadam.com";
 string [] d = deg.Split('.');
 foreach (string i in d)
 {
 Console.WriteLine(i); 
 }
 /*Şimdide Join ile birleştirelim. */
 string yeni = string.Join(".", d);
 Console.WriteLine(yeni);
 }
 }

 

4 Yorumlar
 1. Kazım Şimşek diyor

  Güzel Makale olmuş. Emeğinize sağlık.

  1. byteadam diyor

   Teşekkürler Kazım Bey.

 2. Merve diyor

  Merhaba. Ben proje ödevimde c# console ‘da trim() fonksiyonunu kullanmadan kelimenin başındaki ve sonundaki boşlukları atmaya çalışıyorum. Nasıl yapılacağı konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. byteadam diyor

   Kelimeyi bir dizi içine alın, dizinin her elemanını foreach ile kontrol edip, yine foreach içinde if kullanarak eğer boşluk varsa sil diyerek işlemi tamamlayın.

Yorumunuzu Buraya Yazabilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.