C# İf Else Yapısı Konu Anlatımı

Merhaba Arkadaşlar, bu yazımda sizlere İf Else yapısından bahsedeceğim. En basit anlatım ile sizlere if komutunu anlatmaya ve mantığını kavratmaya çalışacağım.

I – KARŞILAŞTIRMA KOMUTLARI (ŞARTLI KOMUTLAR ) (EĞER İFADESİ)

Basit bir ifade ile Karşılaştırma Komutları, komuta koşulan şartın yerine getirilip getirilmemesine göre yapılacak işlemlerdir. Aşağıda vereceğim ilk örnekte kod kullanmayacağım, bunun yerine kodların ne anlama geldiğini söyleyeceğim. İkinci örnekte ise kodlar ile birlikte aynı işlemi yapacağız. Buna şöyle bir örnek verebiliriz;

int a=4;

Eğer Parantez İçindeki Şart Tutuyorsa Aşağıdaki Komutu Çalıştır ( a sayısının değeri 2’den küçük mü?)

{

Console.WriteLine(“byteadam”);

}

Eğer Yukarıdaki Şart Tutmuyorsa buradaki parantez içine bak ve tutuyorsa çalıştır ( a’nın değeri 3’den küçük mü?)

{

Console.WriteLine(“Kerem Uzun”);

}

Eğer Yukarıdaki hiç bir şart tutmuyor ise aşağıdaki komutu çalıştır

{

Console.WriteLine(“Şartlar Tutmadı”)

}

Görüldüğü üzere a değişkenine atanan değer 4’tür. Komut ilk önce ilk şarta bakar. Eğer tutuyor ise ilk şarttaki komutu çalıştırır. Eğer tutmuyor ise ikinci şarta bakacaktır. Oda tutmuyor ise en son işlemi yapar. Bunu pek çok defa tekrarlayabiliriz. Yani Eğer Yukarıdaki Şart Tutmuyor İse Parantez İçindeki Şartı Kontrol Et komutunu istediğimiz kadar tekrarlayabiliriz.

II – İf  Else ve Else İf Yapısı

Birinci kısımda verilen örneği bu kodlar ile gerçekleştiriyoruz. Zaten kelime anlamı itibari ile if (Eğer), Else İf (Eğer Değilse), Else (Değilse) anlamı taşıyor. Hemen bir örnek üzerinde bunu daha net görelim.


static void Main(string[] args)
{
int a = 4;

if (a < 2)
{
Console.WriteLine("byteadam");
}

else if (a < 3)
{
Console.WriteLine("Kerem Uzun");
}

else
Console.WriteLine("Şartlar Tutmadı");
}

 

  • Bu sefer string bir değişken ile örnek yapalım.

static void Main(string[] args)
{
// Girilen İsim Kerem Uzun ise Doğru, Değilse Yanlış İsim Desin
Console.Write("Lütfen Bir İsim Giriniz: ");
string a = Console.ReadLine();
if (a=="Kerem Uzun")
{
Console.WriteLine("Doğru İsim, Tebrikler!");
}

else
Console.WriteLine("Yanlış İsim, TekrarDeneyin!");
}

  • Şimdide yukarıda belirtildiği gibi, istediğimiz kadar şart koşarak bir işlemi yapmaya çalışalım.

static void Main(string[] args)
{
int a = 5;
if (a<4) { Console.WriteLine("Kerem Uzun"); } else if (a>10)
{
Console.WriteLine("byteadam");
}
else if(a<1)
{
Console.WriteLine("C# Öğreniyorum");
}

else if (a < 10)
{
Console.WriteLine("a değişkeni ondan küçük");
}

else
{ Console.WriteLine("Şartlar Tutmadı"); }

}

  • Şimdide parantez içinde iki ayrı şart belirterek İf Komutumuzu Kullanalım. Bilindiği üzere ” & “ ifadesi ” ve” anlamını taşır. Yani if parantezleri içine örneğin ( a <6 & a>2 ) şeklinde yazıldığında, eğer her iki şart tutuyor ise komut çalışır.  Örneğimize bakalım.

static void Main(string[] args)
{
int a = 5;
if (a > 4 & a < 10)
{
Console.WriteLine("Doğru, a 'ten büyük ve a 10'dan küçük");
}

else
{
Console.WriteLine("Şartlar Tutmadı");
}

}

Yorumunuzu Buraya Yazabilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.