C# String Fonksiyonlar

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda C# String Fonksiyonlar konusunu inceleyeceğiz ve örnekler vereceğiz. Hadi başlayalım.

* String Fonksiyonlar‘ın bazı metotları bir sınıf üzerinde çalışırken bazı metodları ise nesne üzerinde çalışır. 

* String Fonksiyonlar‘da parametreler “,” ile birbirlerinden ayrılırlar. 

String Fonksiyonlarımızın bazılarını sıralayalım ve her biri için küçük örnekler verelim. 

 1 – Concat Metodu :  Bu metodumuz string değerler arasında toplama işlemi yapar.

Örnek/ 

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "Yönetim";
 string b = "Bilişim";
 string c = "Sistemleri";
 string d = string.Concat(a, b, c);
 Console.WriteLine(d);
 }
 }

 

2- Compare Metodu: String Fonksiyonlarımızdan biri olan bu metod, string değerler arasında karşılaştırma yapar. 1, 0 , -1 değerleri ile sayısal sonuç verir. 1 ve -1 değerleri değerlerin farklı olduğunu, 0 ise aynı olduklarını belirtir. 1 değeri birinci parametrenin büyük, 0 değeri eşit ve -1 değeri ise ikinci parametrenin büyük olduğunu gösterir. 

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "byte";
 string b = "byteadam";
 int d = string.Compare(a, b);
 Console.WriteLine(d);
 }
 }

3- Lenght Motodu : Bu metod string nesneler üzerinde çalışır ve değişkenlerin(değerlerin) karakter uzunluğunu bulur.

Örnek/ 

 class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 
 string a = "byteadam";
 int b = a.Length;
 Console.WriteLine(b);
 }
 }

4- IndexOf Metodu : Bu metod string bir ifadenin içinde başka bir string ifadeyi aramak için kullanılır. Bulduğunda ise o ifadenin sırasını verir. İndexOf sadece bir parametre alır. Parametrenin tipi ya string ya da char olmak zorundadır. Geri dönüş tipi ise int’tir. 

Örnek/

 class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 
 string a = "byteadam";
 int b = a.IndexOf("ad");
 Console.WriteLine(b);
 
 }
 }

 

5 – LastIndexOf Metodu: IndexOf’un tersi olarak aramayı sondan yapmaya başlar. Kullanımı IndexOf ile aynıdır. ( int b = a.LastIndexOf )

6 – IndexOfAny Metodu: Bir string ifadenin içinde aranan kelimenin var olup olmadığını bulabilme işine yarar. Birden fazla kelime veya karakter bir dizi içine atılıp IndexOfAny Metodu ile o değerlerin varlığı araştırılabilir.

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "byte_adam_kerem_uzun";
 char[] dizi = { 'p', 't' };
 int b = a.IndexOfAny(dizi);
 Console.WriteLine(b);
 }
 }

7 – LastIndexOfAny Metodu: IndexOfAny ile aynı işi yapar ancak Last yazılması ile aramayı sondan başa doğru yapmaya başlar. ( int b = a.LastIndexOfAny )

8 – StartWhit Metodu: Bir String ifadenin belirtilen değer ile başlayıp başlamadığını bulmamıza yarayan metoddur. Başlıyor ise TRUE, başlamıyor ise FALSE değerini döndürür. 

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "byte_adam_kerem_uzun";
 bool b = a.StartsWith("byte");
 Console.WriteLine(b);
 }
 }

 

9 – EndsWhit Metodu: StartsWhit’in tersi olarak bir string ifade belirtilen değer ile bitip bitmediğini kontrol eder. ( bool b = a.EndsWhit(“byte“);

 

10 – Trim Metodu: Bu metod üzerinde işlem yaptığı ifadenin başındaki ve sonundaki boşlukları siler. Aynı zamanda başında veya sonundaki belirtiğimiz bir ifadeyide arayıp silebilir.

Örnek/ 

 class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "byte_adam_kerem_uzun";
 string b = a.Trim();
 Console.WriteLine(b);

 Console.WriteLine();

 string x = a.Trim('b');
 Console.WriteLine(x);

 Console.WriteLine()
 char[] dizi = { 'b', 'n' };
 string c = a.Trim(dizi);
 Console.WriteLine(c);
}
 }

 

11 – PadLeft Metodu : String bir ifadeye soldan dolgu yapar. Boşluk veya belirttiğimiz bir karakterle de dolguyu yapabiliriz.

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 /*300 Sayısına Soldan 10 tane boşluk ile dolgu yaptık */
 int b = 300;
 string sayı1 = b.ToString();
 string a = sayı1.PadLeft(10);
 Console.WriteLine(a);
 Console.WriteLine();
 /*1461 sayısına Soldan 10 Tane Nokta ile Dolgu yaptık*/
 int x = 1461;
 string sayı2 = x.ToString();
 Console.WriteLine(sayı2.PadLeft(10,'.'));
 }
 }

12 – PadRight Metodu: String bir ifadeye sağdan dolgu yapar. PadLeft ile aynı şekilde kullanılır.

 

13 – ToUpper : Harfleri büyük harf yapar.

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "byteadam";
 string b = a.ToUpper();
 Console.WriteLine(b);
 }
 }

 

14 – ToLower Metodu : Harfleri küçültür. ToUpper ile aynı şekilde kullanılır.

15 – Remove Metodu : Belirtilen sıradaki karakterden sonraki ifadeleri siler.

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "byteadam";
 string b = a.Remove(3);
 Console.WriteLine(b);
 }
 }

 

16 – Insert Metodu : Ekleme Metodudur. Belirtiğimiz sıraya yine belirtilen ifadeyi ekler. 

Örnek/

 

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
/*adam değerinin sıfırıncı sırasından itibaren byte ifadesini ekledik*/
 string a = "adam";
 string b = a.Insert(0,"byte");
 Console.WriteLine(b);
 }
 }

17 – Replace Metodu: String bir ifadenin içindeki bir ifadeyi bulup istediğimiz bir ifade ile değiştirir.

Kullanımı : string b = a.Replace(‘değiştirilecek ifade’, ‘yeni ifade’ );

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "byteadam";
 string b = a.Replace('a', 'e');
 Console.WriteLine(b);
 }
 }

18 – Substring Metodu : İfadenin belirtilen sıradan sonraki kısmı alır. 

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "byteadam";
 string b = a.Substring(3);
 Console.WriteLine(b);
 }
 }

19 – Split Metodu: Bu metod string bir ifadeyi belirli bir ayraca göre parçalara ayırır. Kendisini parametre olarak gelen bir stringin içindeki değeri belirli bir ayraca göre parçalayarak bir diziye ektarır.

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 string a = "www.byteadam.com";
 string [] dizi = a.Split('.');
 foreach (string i in dizi)
 {
 Console.WriteLine(i);
 }
 }

 

20 – Join Metodu : Birkaç string ifadeyi birleştirir ve birleştirirken kullanıcının belirlediği karakteri kullanarak birleştirme işlemi yapar. Bir sınıfa aittir.

Örnek/

class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 { 
 /* Önce split ile ifadeyi parçalayalım*/
 string deg = "www.byteadam.com";
 string [] d = deg.Split('.');
 foreach (string i in d)
 {
 Console.WriteLine(i); 
 }
 /*Şimdide Join ile birleştirelim. */
 string yeni = string.Join(".", d);
 Console.WriteLine(yeni);
 }
 }

 Blogger Hakkında: byteadam
İyi bir araştırmacı, Teknoloji ve Fantastik Edebiyat tutkunu, hayalperest bir insanım. Cumhuriyet Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Mezunuyum.

4 yorum

Eğer makalemizi beğendiyseniz, lütfen bir yorum bırakın :)

%d blogcu bunu beğendi: